PLASTIC-HOBBY se zabývá prodejem zboží pro modeláře a milovníky historie.
Dodavatel neodpovídá za vizuální prezentaci a popis jednotlivých položek výrobců.


Objednávka zboží

Nabídka zboží uvedená na www.plastic-hobby.com je současně katalogem aktuálně dostupného zboží. K objednání zboží není nutná registrace zákazníka. Registrací zákazník získává cenové výhody u vybraných značek.
Pro realizaci objednávky zákazník vybere zboží, řádně vyplní objednávkový formulář a objednávku odešle. Objednávka dále slouží k rezervaci zboží, které není v době objednání skladem. Před odesláním objednaného zboží bude zákazníkovi odeslána proforma faktura s celkovou cenou za zboží včetně souvisejících poplatků (poštovné, balné), a zákazník bude vyzván k jejich odsouhlasení a úhradě.


Dostupnost zboží

Všechny položky, u kterých je uvedeno „skladem“ odesíláme do pěti pracovních dnů od objednání nebo druhý den po zaplacení.
Zboží, které je označeno jako
"dostupné" pro Vás objednáme a dodáme podle možností dodavatelů; vyřízení objednávky se může v závislosti na jednotlivých značkách pozdržet.

DŮLEŽITÉ!
Vážení zákazníci, uvádějte prosím při objednávání do políčka „
poznámka“, zda chcete poslat objednávku kompletní a to i bez ohlednu na termín dodání, nebo skladované položky okamžitě a zbylé položky dle dostupnosti. Pokud nebude uvedeno jinak a k vyřízení Vaší objednávky bude chybět např. jen jedna nebo dvě položky z většího počtu zboží, vyřídíme Vaši objednávku bez ohledu na kompletnost a zbývající položky zašleme na vlastní náklady ihned po obdržení od výrobců či oficiálních distributorů.

Způsoby dodání a úhrady zboží

Dodací lhůta
Objednané zboží bude dle jeho dostupnosti a provozních možností dodavatele dodáno v co nejkratší době poštou nebo jiným způsobem a to obvykle do 5 pracovních dnů od závazného potvrzení objednávky. Zákazník je vždy o případném prodloužení dodací lhůty informován na uvedenou kontaktní adresu (email, telefon). Zboží se považuje za dodané doručením na adresu, kterou zákazník stanovil v objednávce.

Způsob dopravy
Dopravu na určenou adresu zajišťuje dodavatel, a to na území celé České republiky. Náklady na dopravu zboží se liší dle zákazníkem zvoleného způsobu dopravy.

Způsob úhrady zboží
Zboží je možné v plné výši uhradit pouze poukázáním kupní ceny na účet dodavatele pod příslušným variabilním symbolem, který platbu identifikuje.


Reklamace a zrušení objednávky


Reklamace
V případě, že zákazník objevil na zakoupeném zboží vadu, která nebyla způsobena jeho nevhodným používáním, ale vadou samotného výrobku, má právo na reklamaci zboží. Žádost o reklamaci zákazník oznámí na adresu: info@plastic-hobby.com

Vyřízení reklamace
Dodavatel posoudí oprávněnost reklamace vady na zboží a po posouzení vyrozumí zákazníka telefonicky či emailem o způsobu vyřízení reklamace. Následně bude zákazník vyzván k vyzvednutí reklamovaného zboží.
Lhůta pro vyřízení reklamace je dle zákona č. 634/1992 Sb. třicetidenní.

Právo zákazníka na zrušení objednávky
Zákazník je oprávněn zrušit objednávku v případě, že dodavatel nesplní smluvené podmínky dodání.

Právo dodavatele na zrušení objednávky
Dodavatel je oprávněn zrušit objednávku pouze do okamžiku odeslání zboží, a to jen v případě nedostupnosti zboží nebo výrazné změny ceny zboží. Před odstoupením je ale dodavatel vždy povinen kontaktovat zákazníka za účelem dohody o dalším postupu.


Postup v případě zrušení objednávky

Po zrušení objednávky vrátí nebo nahradí dodavatel zákazníkovi a zákazník dodavateli veškerá přijatá plnění.


Ochrana osobních údajů spotřebitele


Dodavatel shromažďuje se souhlasem zákazníků osobní údaje zákazníků, a to jméno, adresu, telefon a emailové spojení. Tyto údaje slouží především pro usnadnění komunikace při realizaci objednávek zákazníků. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě.
Údaje, které dodavatel o zákazníkovi uchovává a zpracovává, může zákazník kdykoliv změnit nebo zrušit, a to telefonicky nebo zasláním emailové zprávy na adresu: info@plastic-hobby.com


Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny objednávky realizované mezi dodavatelem a zákazníkem. Dodavatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Změněné podmínky vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách www.plastic-hobby.com nejméně měsíc před účinností nových obchodních podmínek.

Plastic Hobby
%%eshop_firma_url%%