Hrady od firmy Mayesto (1/1000)

  1. Návod je určen úplným začátečníkům, kteří mají podobný model před sebou poprvé. Věříme , že pokud se budete držet následujících postupů celkem jistě stavbu modelu zvládnete. Tak s chutí do toho!Nejdříve se seznámíme s nářadím a pomůckami, které budete při stavbě potřebovat. Je to pilka na železo, případně jen plátek, menší dlátko, případně kuchyňský nůž, smirkový papír  hrubosti  asi  600, tmel Dissolvet Putty, případně Surfacer 500, Modelářské barvy ( např. Lifecolor, Patra), štětce k provedení nátěru modelu.Model , který máte před sebou se skládá s dílů z několika materiálů. Bílé odlitky terénu jsou ze sádry, šedozelené jsou z materiálu zvaného resin.Malá plechová planžeta  obsahuje díly, detailů, které budete potřebovat až na úplný závěr. Plánek naopak musíte mít před sebou od začátku stavby. Zbývají nám dvě samolepící papírové bočnice, které si zatím můžete spolu s plechovými díly uložit do krabičky, kde budou čekat na svoji chvíli.

 Práci na modelu začneme odstraněním nálitku na šedozelených resinových dílech.Nálitek odřežeme nejlépe pilkou na železo, případně plátkem.Následně řez pomocí smirkového papíru zabrousíme. Stejným způsobem upravíme všechny resinové díly modelu.

Model hradu , zatím bez použití lepidla sestavíme, dbáme na to , aby jednotlivé díly co nejpřesněji dosedly na plochu ostatních dílů. Při sestavování postupujeme přesně podle plánu. .

 

 

Pokud je vše v pořádku a díly pasují umístíme model do terénu. Tento je tvořen jedním, případně několika sádrovými díly. Pokud ho netvoří jen jeden díl , terén si obdobným způsobem jako hrad sestavíme,  zatím bez použití lepidla. Model hradu postupně vkládáme do terénu a místa, která brání k zasunutí hradu do terénu postupně upravíme odstraněním sádry v odlitku terénu, dlátkem, případně kuchyňským nožem

 

 

 

Pokud model hradu lze bez většího odporu zasunout do terénu přilepíme postupně za pomocí sekundového lepidla jednotlivé díly hradu a  terénu a pak i obou celků. Mezi dílem hradu a dílem terénu jsou větší či menší spáry.

Tyto spáry zatmelíme modelářským tmelem, Dissolved Putty , případně Surfacer 500 ( oba tyto výrobky lze zakoupit v modelářských prodejnách nebo v nějakém e-shopu).Spáru  lze také tmelit sádrou.

Po zaschnutí tmelu ( sádry) začistíme spáru  kouskem skelného papíru, případně brusnou tužkou

Tímto máme model přichystaný k barevné úpravě. Pokud plánujete stavbu více hradů doporučujeme zakoupení a nástříknutí kompletního modelu sprayem Resin Surfacer od japonské firmy Gunze., který celý povrch sjednotí a zajistí lepší přilnavost barvy k modelu.. Na nátěr  povrchu ošetřeného tímto přípravkem již budeme muset použít jen modelářské akrylové barvy .Pokud  neprovádíte nástřik  Resin Surfacer , můžete sádrový povrch terénu natřít běžnými vodovými barvami , ale na vlastní model hradu s resinu musíte použít akrylové barvy  ( Patra, Lifecolor…)Zbarvení hradu najdete na internetu , nejlépe vyhledávačem ( např. Gogole) kde v sekci obrázky je množství fotografií předlohy. Podle , které model natřeme.

Vlastní terén můžete nabarvit vodovými barvami, případně modelářskými akrylovými barvami ( v případě, že máte povrch modelu ošetřen nástřikem Surfacer primer. Pokud ke znázornění trávy použijete posypů ( nabízí obchody s potřebami pro železniční modeláře) natřete povrch terénu hnědou barvou, aby pod „trávou“ neprosvítal bílý povrch sádry .

Pomocí pinzety nalepíme nabarvené díly komínů, zábradlí, brány, plotů, které odstřihneme z kovové planžety. Přilepíme samolepící papírové bočnice hradu a v případě travního posypu, tento provedete. Na barevně upravený povrch nanesete slabší vrstvu dispersního lepidla ( např. Herkules) , Natíráme jen plochy , které budou zatravněny  a provedeme vlastní zasypání terénu. Asi po dvouhodinách model opatrně otřepete od trávy, která se k povrchu nenalepila a necháme lepidlo proschnout. Pokud použijete, zasadíme na určená místa stromy.  Asi za 6 hodin doporučuji celý povrch terénu fixovat nástřikem bezbarvého laku, případně laku na vlasy.. Zde je několik snímků hotového hradu Český Šternberk,, ze stavby, kterého byly použity fotografie k tomuto návodu více fotografií hradů sestavených z našich modelů najdete např. zde http://zetmodel.webnode.cz/modely-hradu

 

 

 

Plastic Hobby
%%eshop_firma_url%%