2. díl

AKCE

Díl III – Vzestup Japonského císařství

Japonsko se ve první polovině dvacátého století stává rychle se rozvíjející regionální průmyslovou velmocí.
Buduje moderní, zejména strojírenský, průmysl. Protože je zcela závislé na obchodu s ostatním světem staví mohutné obchodní loďstvo a k jeho ochraně válečnou flotilu. Již v první světové válce sehrály japonské válečné lodi významnou úlohu, tenkrát však na straně Spojenců. Japonsko průmyslově a obchodně expanduje, modernizace japonského společenského uspořádání se však nekoná, vládnou zde stejné mocenské struktury jako o století před tím. A stále větší moc získává moderně vyzbrojovaná armáda.

Japonsko má šikovné a pracovité obyvatelstvo, ale chybí mu surovinová základna. Začne se tedy rozhlížet po okolí a všude kolem nachází bohaté zdroje surovin všeho druhu: uhlí a železo v Číně, barevné kovy a dřevo v Malajsku a na Filipínách, naftu v Holandské východní Indii. A v Číně též zdroj levné pracovní síly.

19. září 1931 přepadávají japonské jednotky Mandžusko. Japonská vláda v Mandžusku vyhlásí loutkový stát Mandžukuo. Následuje vystoupení Japonska ze Společnosti národů, která sice Japonsko kritizuje, ale jinak je zcela bezzubá. Když poté v roce 1937 Japonsko napadá po bezvýznamném incidentu na čínsko-mandžuských hranicích Čínu, jež je v jistém smyslu americkým spojencem, uvalí na ně Spojené státy přísné embargo, které zejména pokud se týká zásobování ropou, Japonsko těžce postihne.

7. prosince 1941 napadá Japonsko bez předešlého vyhlášení války americkou námořní a leteckou základnu Pearl Harbor na Havajských ostrovech. Japonsko o pár dnů později následují jeho evropští spojenci Německo a Itálie, které Spojeným státům vyhlašují válku 13. prosince. Do bojů druhé světové války vstupuje nejsilnější průmyslová velmoc Spojené státy, se svými téměř neomezenými kapacitami a zdroji.


Díl IV – Amerika vstupuje do války

8. prosince 1941 vyhlašují Spojené státy válku Japonsku a to je začátek jeho konce, i když to z počátku tak nevypadá. Japonské ozbrojené síly jsou prozatím jako rozjetý vlak, zdánlivě nezadržitelně se valí celým Tichomořím.

Ve stejný den, jako Pearl Harbor, napadá Japonsko Thajsko, Malajsko a Hong-Kong, je bombardován Singapur, začne útok na Filipíny a jsou obsazeny americké základny na ostrovech Guam a Wake. Válka v Číně se rozšiřuje a i tam se japonská vojska nezadržitelně valí kupředu. Počátkem roku 1942 se válka rozšiřuje na Holandskou východní Indii, Burmu a Šalomounovy ostrovy. Japonské válečné námořnictvo mezitím ničí lodě Spojenců na moři i v přístavech. V únoru dochází k pozemní ofenzívě proti Singapuru a za týden, 15. února Singapur kapituluje.

Spojené státy mezi tím mobilizují svoje průmyslové kapacity a své obyvatelstvo. Do války jsou povoláváni prozatím především dobrovolníci a těch několik desítek tisíc záložníků, kteří měli vojenský výcvik. Ženy se mezitím zaučují v továrnách a úřadech, aby nahradily své manžele, syny a bratry bojující ve válce. Rychle se zvyšuje válečná výroba a schválením Zákona u půjčce a pronájmu se zlepší přístup k válečnému materiálu i pro americké spojence, především Sovětský svaz a Velkou Británii.

Přepadením Nové Guinei je již přímo ohrožena Austrálie a američtí vojáci se proto vydávají přes moře pomoci jí ubránit se případné japonské invazi.

Spojené státy vstoupily do války a to je předzvěst jejího konce. Ale než bude vítězství vybojováno, bude to stát ještě miliony životů.


Dostupnost
2 ks skladem

25 Kč

Ušetříte: 24 Kč

VVP02
ks
Plastic Hobby
%%eshop_firma_url%%